Nyt tegltag på villa i Rødovre

Jeg har fået nyt tag på mit hus, det var naturligvis Thomas Rabech som udførte tømrer arbejdet.

I flere år ville jeg gerne have lagt et nyt tegltag på mit hus, gerne helt magen til det gamle, jeg begyndte at søge forskellige muligheder på internettet, og fik derigennem kontakt til en del tagfirmaer. Alle ville gerne se huset og sende deres tilbud på opgaven, flere af disse tagfirmaer viste sig at være et mellemled til forskellige tømrermestre. På et tidspunkt var jeg inde på ”byggetilbud.dk”, det gav kontakt til 4 tømrer firmaer, også her ville alle gerne se huset og sende et tilbud på opgaven.

Havde skrevet en opgaveliste som til mindste detalje beskrev mine ønsker, som alle firmaer fik en kopi af. Isoleringen skulle være Rockwool , undertaget var beskrevet, tætningsbånd i rygningen, opbygning af spærfoden,  skorstensinddækning,  tagstenene skulle  være Randers Tegl RT 844, med i opgaven var også efterfølgende reparation med mursten i gavlene og nye tagrender, stillads  og container. Vigtigt var også, mulig tid for opstart, opgavens varighed, og betalingsmåde.

Inden for meget kort tid havde jeg fået 11 tilbud på et nyt tegltag, med utrolig store pris forskelle, svingende fra ca. kr.150.000 til over kr.300.000, det var mærkeligt og helt uforståeligt med den forskel. Næste opgave var at finde det bedste tilbud, de fleste blev hurtigt sorteret fra, til jeg sad med tre tømrer, Jeg havde nogle ekstra spørgsmål omkring opgavelisten og tilbuddene, jeg sendte en mail til de sidste 3 i opløbet, jeg fik helt klare og præcise svar fra en som i forvejen var min favorit.

Thomas Rabech gav et rigtig godt indtryk allerede første gang vi talte sammen, og det holdt sig gennem hele opgaven, i dag glæder jeg mig over det fine arbejde hver gang jeg ser op på taget.

Villy Clausen, Rødovre

 

Se et andet tagprojekt fra Roskilde

Er det husets tag der er noget af det vigtigste

 

På denne sag havde vi et rigtig fornuftigt samarbejde med Murermester Torben Lorentzen

Tagprojekt i Roskilde

I efteråret 2011 skulle jeg have lavet nyt tag, og jeg gik i gang med at finde mulige leverandører. TR Tømrer/Snedker, som jeg i øvrigt havde fået anbefalet af en bekendt, kom med i ”budrunden”, der indbefattede 4 mulige leverandører.

Jeg er givetvis ikke den letteste bygherre at skulle sende tilbud til eller arbejde for, da jeg forsøger at sætte mig ind i sagerne og stiller mange spørgsmål. Formodentligt også mange irriterende spørgsmål – set i en professionel håndværkers perspektiv – som de skal bruge en del tid på at besvare, også inden opgaven er i hus. Men sådan er mine betingelser.

Fra den indledende dialog med TR Tømrer/Snedker fik jeg et positivt indtryk. Både pga. hurtige tilbagemeldinger og præcise svar på mine spørgsmål. Det opbyggede den for mig nødvendige tillid til, at opgaven kunne gå til TR Tømrer/Snedker.

Igennem hele processen blev jeg holdt orienteret om byggestatus, om anbefalinger til nødvendigt mer-arbejde (der opstår altid småting undervejs), om tidsplanen og hvis en aftale eller dato blev blev ændret.

 Den person, der i sin tid anbefalede TR Tømerer/Snedker, er pensioneret snedker, og han kunne sige god for den rent håndværksmæssige del af det arbejde, han selv havde fået udført. Dette har jeg som lægmand naturligvis svært ved at bedømme på mit nye tag. Jeg kan blot konstatere, at det ser rigtigt fint ud og at jeg føler mig tryg ved TR Tømrer/Snedkers kompetencer.

Det, jeg derimod kan bedømme, er hele processen og informationen undervejs. Det forhold, der opbygges mellem bygherre og entreprenør og den tillid, der i min optik skal skabes. Og dette har været upåklageligt. Samlet set er mit billede af TR Tømrer/Snedker derfor yderst tilfredsstillende.

 

Lars van het Erve, Roskilde, januar 2012

 

Der findes der lidt omtale af et byggeri med udskiftning af et tegltag

 

En god samarbejdspartner, Murermester Torben Lorentzen, var også tilknyttet på dette projekt.