Tag

 

Vel nok husets vigtigste bygningsdel.

Et sundt og funktionsdygtigt tag er alfa omega, for at kunne klare opgaven med at skærme af for vejrliget. TR – Tømrer/Snedker er klar til at skifte taget for Jer. Vi laver alle typer tage, lige fra det lille skur i haven, til de helt store boligblokke der skal have skiftet hele taget. Fra paptag, til stål, plast og tegltage.

Som på resten af huset, skal der jævnligt ske en gennemgang af taget for at sikre at alle forhold er som de skal være. Med en regelmæssig kontrol af taget, er man altid sikret mod pludselige overraskelser i form af utætheder med mere. Vi står gerne til rådighed for at udføre en sådan kontrol, eller bare en samtale om hvordan vi sammen bedst kan sikre Jeres tag den længste levetid.

Naturligvis er vi også i stand til at stå for en komplet omlægning af et helt nyt tag. Er det tegltaget der skal skiftes, eller er det med nye spær, undertag, tagrender og resten af pakken. Ja, så er vi klar til at træde til og vi kommer gerne forbi og giver et rigtig godt tilbud på opgaven.

I samme forbindelse kan vi også kigge på om der evt. skal ske en efterisolering af tagkonstruktionen i samme åndedrag. Det er rigtig fornuftigt at få udlagt noget ekstra isolering i tagdelen på huset. Og det er en ting som hurtigt vil tjene sig hjem igen, med den besparelse man vil opleve på varmeregningen. Og da kravene til vores forbrug af energi, bliver stadig større, er fornuften i det dermed endnu bedre.

Se hvad der er blevet udtalt om vores tagarbejde