Nyt tegltag på villa i Rødovre

Jeg har fået nyt tag på mit hus, det var naturligvis Thomas Rabech som udførte tømrer arbejdet.

I flere år ville jeg gerne have lagt et nyt tegltag på mit hus, gerne helt magen til det gamle, jeg begyndte at søge forskellige muligheder på internettet, og fik derigennem kontakt til en del tagfirmaer. Alle ville gerne se huset og sende deres tilbud på opgaven, flere af disse tagfirmaer viste sig at være et mellemled til forskellige tømrermestre. På et tidspunkt var jeg inde på ”byggetilbud.dk”, det gav kontakt til 4 tømrer firmaer, også her ville alle gerne se huset og sende et tilbud på opgaven.

Havde skrevet en opgaveliste som til mindste detalje beskrev mine ønsker, som alle firmaer fik en kopi af. Isoleringen skulle være Rockwool , undertaget var beskrevet, tætningsbånd i rygningen, opbygning af spærfoden,  skorstensinddækning,  tagstenene skulle  være Randers Tegl RT 844, med i opgaven var også efterfølgende reparation med mursten i gavlene og nye tagrender, stillads  og container. Vigtigt var også, mulig tid for opstart, opgavens varighed, og betalingsmåde.

Inden for meget kort tid havde jeg fået 11 tilbud på et nyt tegltag, med utrolig store pris forskelle, svingende fra ca. kr.150.000 til over kr.300.000, det var mærkeligt og helt uforståeligt med den forskel. Næste opgave var at finde det bedste tilbud, de fleste blev hurtigt sorteret fra, til jeg sad med tre tømrer, Jeg havde nogle ekstra spørgsmål omkring opgavelisten og tilbuddene, jeg sendte en mail til de sidste 3 i opløbet, jeg fik helt klare og præcise svar fra en som i forvejen var min favorit.

Thomas Rabech gav et rigtig godt indtryk allerede første gang vi talte sammen, og det holdt sig gennem hele opgaven, i dag glæder jeg mig over det fine arbejde hver gang jeg ser op på taget.

Villy Clausen, Rødovre

 

Se et andet tagprojekt fra Roskilde

Er det husets tag der er noget af det vigtigste

 

På denne sag havde vi et rigtig fornuftigt samarbejde med Murermester Torben Lorentzen

Tagprojekt i Roskilde

I efteråret 2011 skulle jeg have lavet nyt tag, og jeg gik i gang med at finde mulige leverandører. TR Tømrer/Snedker, som jeg i øvrigt havde fået anbefalet af en bekendt, kom med i ”budrunden”, der indbefattede 4 mulige leverandører.

Jeg er givetvis ikke den letteste bygherre at skulle sende tilbud til eller arbejde for, da jeg forsøger at sætte mig ind i sagerne og stiller mange spørgsmål. Formodentligt også mange irriterende spørgsmål – set i en professionel håndværkers perspektiv – som de skal bruge en del tid på at besvare, også inden opgaven er i hus. Men sådan er mine betingelser.

Fra den indledende dialog med TR Tømrer/Snedker fik jeg et positivt indtryk. Både pga. hurtige tilbagemeldinger og præcise svar på mine spørgsmål. Det opbyggede den for mig nødvendige tillid til, at opgaven kunne gå til TR Tømrer/Snedker.

Igennem hele processen blev jeg holdt orienteret om byggestatus, om anbefalinger til nødvendigt mer-arbejde (der opstår altid småting undervejs), om tidsplanen og hvis en aftale eller dato blev blev ændret.

 Den person, der i sin tid anbefalede TR Tømerer/Snedker, er pensioneret snedker, og han kunne sige god for den rent håndværksmæssige del af det arbejde, han selv havde fået udført. Dette har jeg som lægmand naturligvis svært ved at bedømme på mit nye tag. Jeg kan blot konstatere, at det ser rigtigt fint ud og at jeg føler mig tryg ved TR Tømrer/Snedkers kompetencer.

Det, jeg derimod kan bedømme, er hele processen og informationen undervejs. Det forhold, der opbygges mellem bygherre og entreprenør og den tillid, der i min optik skal skabes. Og dette har været upåklageligt. Samlet set er mit billede af TR Tømrer/Snedker derfor yderst tilfredsstillende.

 

Lars van het Erve, Roskilde, januar 2012

 

Der findes der lidt omtale af et byggeri med udskiftning af et tegltag

 

En god samarbejdspartner, Murermester Torben Lorentzen, var også tilknyttet på dette projekt.

Tag

 

Vel nok husets vigtigste bygningsdel.

Et sundt og funktionsdygtigt tag er alfa omega, for at kunne klare opgaven med at skærme af for vejrliget. TR – Tømrer/Snedker er klar til at skifte taget for Jer. Vi laver alle typer tage, lige fra det lille skur i haven, til de helt store boligblokke der skal have skiftet hele taget. Fra paptag, til stål, plast og tegltage.

Som på resten af huset, skal der jævnligt ske en gennemgang af taget for at sikre at alle forhold er som de skal være. Med en regelmæssig kontrol af taget, er man altid sikret mod pludselige overraskelser i form af utætheder med mere. Vi står gerne til rådighed for at udføre en sådan kontrol, eller bare en samtale om hvordan vi sammen bedst kan sikre Jeres tag den længste levetid.

Naturligvis er vi også i stand til at stå for en komplet omlægning af et helt nyt tag. Er det tegltaget der skal skiftes, eller er det med nye spær, undertag, tagrender og resten af pakken. Ja, så er vi klar til at træde til og vi kommer gerne forbi og giver et rigtig godt tilbud på opgaven.

I samme forbindelse kan vi også kigge på om der evt. skal ske en efterisolering af tagkonstruktionen i samme åndedrag. Det er rigtig fornuftigt at få udlagt noget ekstra isolering i tagdelen på huset. Og det er en ting som hurtigt vil tjene sig hjem igen, med den besparelse man vil opleve på varmeregningen. Og da kravene til vores forbrug af energi, bliver stadig større, er fornuften i det dermed endnu bedre.

Se hvad der er blevet udtalt om vores tagarbejde

Tilbygning

Skal I bruge mere plads i hjemmet.

Er man allerede boligejer, og er man glad for at bo hvor man gør, er det ikke altid det mest optimale, at skulle til at finde en ny bolig, for at få noget mere plads at komme rundt på. Der kan være mange faktorer der spiller ind, for ikke at kunne flytte. Går man så hen og kommer i bekneb med pladsen, er tiden måske inde til at lave en tilbygning til Jeres eksisterende hus.

Skal huset så forlænges eller er man bedre tjent med at bygge en vinkel på huset? Nogle gange har man valget, andre gange har man ikke, da det eksisterende hus ikke altid er optimalt placeret på grunden i forhold til en tilbygning.

Stilen.

Har I brug for en samtale omkring Jeres individuelle løsning på en tilbygning, skal I være velkomne til at kontakte os. Vi er gerne med fra de første tanker omkring byggeriet, til selve projekteringen og opførelsen af bygningen.

Der kan være mange ideer og mange gode løsninger med hensyn til selve stilen af en tilbygning. Skal man vælge en stil der ligger så tæt op ad selve huset som muligt, eller kan man bedre forlige sig med en helt anden stil. Vi rådgiver gerne, og formidler også gerne kontakt til f.eks. en arkitekt, eller hvis der skulle være brug for en ingeniør.

Udestuer.

En tilbygning kan også laves i form af en udestue. En lille lækker oase, og så lige ude i baghaven.

Årsagen til at man skulle vælge at bygge en ny eller renovere på en eksisterende udestue, er højst tænkeligt at muligheden for at nyde solen og varmen fra tidligt om foråret til sent om efteråret, er helt unikt.

Udformningen af en udestue, kan have mange variationer. Den kan være mere eller mindre opstillet i glaspartier, og med eller uden klart tag. Kun fantasien sætter grænserne. Lad TR – Tømrer/Snedker høre om dine drømme, os lad sammen finde frem til en smuk og dejlig udestue, som hele Jeres familie kan få fornøjelse af.

Læs mere om disse emner: Vinduer og døre, Energiforbedringer