Tagprojekt i Roskilde

I efteråret 2011 skulle jeg have lavet nyt tag, og jeg gik i gang med at finde mulige leverandører. TR Tømrer/Snedker, som jeg i øvrigt havde fået anbefalet af en bekendt, kom med i ”budrunden”, der indbefattede 4 mulige leverandører.

Jeg er givetvis ikke den letteste bygherre at skulle sende tilbud til eller arbejde for, da jeg forsøger at sætte mig ind i sagerne og stiller mange spørgsmål. Formodentligt også mange irriterende spørgsmål – set i en professionel håndværkers perspektiv – som de skal bruge en del tid på at besvare, også inden opgaven er i hus. Men sådan er mine betingelser.

Fra den indledende dialog med TR Tømrer/Snedker fik jeg et positivt indtryk. Både pga. hurtige tilbagemeldinger og præcise svar på mine spørgsmål. Det opbyggede den for mig nødvendige tillid til, at opgaven kunne gå til TR Tømrer/Snedker.

Igennem hele processen blev jeg holdt orienteret om byggestatus, om anbefalinger til nødvendigt mer-arbejde (der opstår altid småting undervejs), om tidsplanen og hvis en aftale eller dato blev blev ændret.

 Den person, der i sin tid anbefalede TR Tømerer/Snedker, er pensioneret snedker, og han kunne sige god for den rent håndværksmæssige del af det arbejde, han selv havde fået udført. Dette har jeg som lægmand naturligvis svært ved at bedømme på mit nye tag. Jeg kan blot konstatere, at det ser rigtigt fint ud og at jeg føler mig tryg ved TR Tømrer/Snedkers kompetencer.

Det, jeg derimod kan bedømme, er hele processen og informationen undervejs. Det forhold, der opbygges mellem bygherre og entreprenør og den tillid, der i min optik skal skabes. Og dette har været upåklageligt. Samlet set er mit billede af TR Tømrer/Snedker derfor yderst tilfredsstillende.

 

Lars van het Erve, Roskilde, januar 2012

 

Der findes der lidt omtale af et byggeri med udskiftning af et tegltag

 

En god samarbejdspartner, Murermester Torben Lorentzen, var også tilknyttet på dette projekt.

Tag

 

Vel nok husets vigtigste bygningsdel.

Et sundt og funktionsdygtigt tag er alfa omega, for at kunne klare opgaven med at skærme af for vejrliget. TR – Tømrer/Snedker er klar til at skifte taget for Jer. Vi laver alle typer tage, lige fra det lille skur i haven, til de helt store boligblokke der skal have skiftet hele taget. Fra paptag, til stål, plast og tegltage.

Som på resten af huset, skal der jævnligt ske en gennemgang af taget for at sikre at alle forhold er som de skal være. Med en regelmæssig kontrol af taget, er man altid sikret mod pludselige overraskelser i form af utætheder med mere. Vi står gerne til rådighed for at udføre en sådan kontrol, eller bare en samtale om hvordan vi sammen bedst kan sikre Jeres tag den længste levetid.

Naturligvis er vi også i stand til at stå for en komplet omlægning af et helt nyt tag. Er det tegltaget der skal skiftes, eller er det med nye spær, undertag, tagrender og resten af pakken. Ja, så er vi klar til at træde til og vi kommer gerne forbi og giver et rigtig godt tilbud på opgaven.

I samme forbindelse kan vi også kigge på om der evt. skal ske en efterisolering af tagkonstruktionen i samme åndedrag. Det er rigtig fornuftigt at få udlagt noget ekstra isolering i tagdelen på huset. Og det er en ting som hurtigt vil tjene sig hjem igen, med den besparelse man vil opleve på varmeregningen. Og da kravene til vores forbrug af energi, bliver stadig større, er fornuften i det dermed endnu bedre.

Se hvad der er blevet udtalt om vores tagarbejde