Nyt tegltag på villa i Rødovre

Jeg har fået nyt tag på mit hus, det var naturligvis Thomas Rabech som udførte tømrer arbejdet.

I flere år ville jeg gerne have lagt et nyt tegltag på mit hus, gerne helt magen til det gamle, jeg begyndte at søge forskellige muligheder på internettet, og fik derigennem kontakt til en del tagfirmaer. Alle ville gerne se huset og sende deres tilbud på opgaven, flere af disse tagfirmaer viste sig at være et mellemled til forskellige tømrermestre. På et tidspunkt var jeg inde på ”byggetilbud.dk”, det gav kontakt til 4 tømrer firmaer, også her ville alle gerne se huset og sende et tilbud på opgaven.

Havde skrevet en opgaveliste som til mindste detalje beskrev mine ønsker, som alle firmaer fik en kopi af. Isoleringen skulle være Rockwool , undertaget var beskrevet, tætningsbånd i rygningen, opbygning af spærfoden,  skorstensinddækning,  tagstenene skulle  være Randers Tegl RT 844, med i opgaven var også efterfølgende reparation med mursten i gavlene og nye tagrender, stillads  og container. Vigtigt var også, mulig tid for opstart, opgavens varighed, og betalingsmåde.

Inden for meget kort tid havde jeg fået 11 tilbud på et nyt tegltag, med utrolig store pris forskelle, svingende fra ca. kr.150.000 til over kr.300.000, det var mærkeligt og helt uforståeligt med den forskel. Næste opgave var at finde det bedste tilbud, de fleste blev hurtigt sorteret fra, til jeg sad med tre tømrer, Jeg havde nogle ekstra spørgsmål omkring opgavelisten og tilbuddene, jeg sendte en mail til de sidste 3 i opløbet, jeg fik helt klare og præcise svar fra en som i forvejen var min favorit.

Thomas Rabech gav et rigtig godt indtryk allerede første gang vi talte sammen, og det holdt sig gennem hele opgaven, i dag glæder jeg mig over det fine arbejde hver gang jeg ser op på taget.

Villy Clausen, Rødovre

 

Se et andet tagprojekt fra Roskilde

Er det husets tag der er noget af det vigtigste

 

På denne sag havde vi et rigtig fornuftigt samarbejde med Murermester Torben Lorentzen

Tag

 

Vel nok husets vigtigste bygningsdel.

Et sundt og funktionsdygtigt tag er alfa omega, for at kunne klare opgaven med at skærme af for vejrliget. TR – Tømrer/Snedker er klar til at skifte taget for Jer. Vi laver alle typer tage, lige fra det lille skur i haven, til de helt store boligblokke der skal have skiftet hele taget. Fra paptag, til stål, plast og tegltage.

Som på resten af huset, skal der jævnligt ske en gennemgang af taget for at sikre at alle forhold er som de skal være. Med en regelmæssig kontrol af taget, er man altid sikret mod pludselige overraskelser i form af utætheder med mere. Vi står gerne til rådighed for at udføre en sådan kontrol, eller bare en samtale om hvordan vi sammen bedst kan sikre Jeres tag den længste levetid.

Naturligvis er vi også i stand til at stå for en komplet omlægning af et helt nyt tag. Er det tegltaget der skal skiftes, eller er det med nye spær, undertag, tagrender og resten af pakken. Ja, så er vi klar til at træde til og vi kommer gerne forbi og giver et rigtig godt tilbud på opgaven.

I samme forbindelse kan vi også kigge på om der evt. skal ske en efterisolering af tagkonstruktionen i samme åndedrag. Det er rigtig fornuftigt at få udlagt noget ekstra isolering i tagdelen på huset. Og det er en ting som hurtigt vil tjene sig hjem igen, med den besparelse man vil opleve på varmeregningen. Og da kravene til vores forbrug af energi, bliver stadig større, er fornuften i det dermed endnu bedre.

Se hvad der er blevet udtalt om vores tagarbejde